A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG PHƯỚC 2A_TỔ CHỨC SING HOẠT CHI BỘ

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG PHƯỚC 2A_TỔ CHỨC SING HOẠT

 CHI BỘ

 

Sáng ngày 9/4/2022, tại trường tiểu học Thường Phước 2A, Chi bộ Nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Tham dự có đồng chí Lê Văn Tài bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường và 25 đảng viên trong Chi bộ.

Qua các năm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW  của Ban Bí thư Trung ương, hướng dẫn số 09 -HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", chi bộ và đảng viên trong Nhà trường đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đó là một trong những biện pháp để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo chuyển biến tích cực, thể hiện trên các mặt như, ngay sau khi chỉ thị, hướng dẫn của Đảng được ban hành , chi bộ đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu, lựa chọn báo cáo viên , đồng thời tổ chức triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị, hướng dẫn sát với tình hình nhà trường và địa phương. Cấp ủy thường xuyên tổ chức họp bàn một cách cụ thể các nội dung để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Sau khi thống nhất, xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và tổ chức triển khai trong cuộc họp chi bộ. Cuộc họp luôn được thực hiện đúng kế hoạch, dân chủ và đề ra được nghị quyết với 100% đảng viên tán thành.

Việc xây dựng lịch sinh hoạt định kỳ, hằng tháng của chi bộ: Chi bộ sinh hoạt định kì 1 lần/ tháng.

Trong thời gian tới, tiếp tục xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất, giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên cụ thể, rõ ràng. Gắn quyền lợi và trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ, xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện dân chủ nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong chi bộ, đơn vị. Hàng tháng phân công đảng viên báo cáo sinh hoạt chuyên đề. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Tác giả: Tống Thị Hiền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết