A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRANG SỬ HÀO HÙNG!

Cách Mạng tháng Tám thành công - trang sử hào hùng vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

NHỮNG TRANG SỬ HÀO HÙNG!

        "Mùa thu rồi, ngày hăm ba. Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến…”. Lời bài hát cứ ngân vang trong tâm trí mỗi chúng ta khi nhớ đến tháng Tám lịch sử hào hùng của dân tộc. Tháng Tám lịch sử, tháng Tám của chiến thắng lẫy lừng, vang dội. Có thể khẳng định rằng : “ Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chấm dứt hoàn toàn thời kì đất nước ta bị bọn thực dân Pháp đô hộ hơn 80 năm.    

                                      

  

          Hòa cùng khí thế hào hùng của dân tộc. Bài hát Nam Bộ kháng chiến được nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn cho ra đời giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang vào thế ác liệt nhất, lời bài hát không những là lời của người lính anh dũng oai hùng mà đây còn là tiếng lòng chung của toàn quân dân quyết chí ra đi bảo vệ non sông , đất nước. Cả lời bài hát là sự vùng lên đầy sự hào hùng của con người Nam Bộ, của một dân tộc anh hùng. Bài  hát Nam Bộ kháng chiến ra đời như sự tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân, cùng nhân dân Nam Bộ vượt bao nỗi gian nguy, sự hy sinh vô bờ bến, để vươn tới niềm tin tất thắng của ngày dân tộc Việt Nam hoàn toàn giải phóng.

                                                  

Phạm Thị Huỳnh Hoa


Tác giả: Phạm Thị Huỳnh Hoa
Nguồn:Biên Soạn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan